toriakane:

Kinoshita Yukiko & Kato Tomoko announced their graduation :((

melzjelly:

Kaya
doriimer:

snacks part 2

( by  tane_aki)